Kroz ovaj kurs ćete naučiti kako se na adekvatan, samopouzdan i komunikacijski zdrav način zauzeti za svoje interese i interese svog odeljenja ili tima, pomoću asertivne komunikacije i upravljanja konfliktima.


Kurs ima za cilj edukaciju zaposlenih u smislu bolje organizacije vremena.


CIlj ovog kursa je da polaznicima da znanja da se lako nose sa sa svim stilovima komunikacije, kao i kako da uspešno iskomuniciraju svoje ideje a da pritom ne obezvrednjuju tuđe.